Magnetki

(sporočilne priponke, imenske, reklamni magnet )(jakost magnetka)